Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προκήρυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Ανακοινώθηκαν οι Προσκλήσεις για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Προσφερόμενα ΠΜΣ:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
  2. Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων (PRODES) 
  3. Technology and Innovation Management (MTIM) [Διεθνές, αγγλόφωνο]

Περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Ιουνίου - 3 Σεπτεμβρίου 2021
Μέσω της πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr

Περισσότερες πληροφορίες: pmsmpd<στο>dpem.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012