Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ολοκλήρωση της πρώτης σειράς ΠΕΓΑ Θαλασσίων Κατασκευών

Τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μαθημάτων του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με θέμα «Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές» με την εξέταση των φοιτώντων του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσία του Επιστημονικώς Υπεύθυνου και Συντονιστή του Προγράμματος Καθηγητή κ. Δημοσθένη Αγγελίδη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω Πρόγραμμα είχε διιδρυματικό χαρακτήρα καθότι για την υλοποίησή του ενεργοποιήθηκαν τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γεωλογίας και Νομικής του Α.Π.Θ., τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το συντονισμό του όλου Προγράμματος είχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα, εκτός από τον διιδρυματικό του χαρακτήρα, διέπονταν και από έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς, στο σύνολο των 150 διδακτικών ωρών που διήρκησε, διδάχθηκαν οι ακόλουθες 11 θεματικές ενότητες:

1. Σκοπός, Αποστολή και Χρήσεις Θαλασσίων Κατασκευών 

2. Τεχνική και νομική οριοθέτηση ζώνης υλοποίησης θαλασσίων κατασκευών

3. Ανίχνευση, Όρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων 

4. Καθορισμός και ψηφιοποίηση αιολικού δυναμικού, περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων χωροθέτησης ανεμογεννητριών 

5. Απόδοση, Αυτόματος Έλεγχος και Αλληλεπίδραση Θαλασσίων Ανεμογεννητριών-Ηλεκτρικού Δικτύου 

6. Κατηγορίες Θαλασσίων Κατασκευών 

7. Αλληλεπίδραση Περιβάλλοντος και Θαλασσίων Κατασκευών

8. Σχεδιασμός και Ανάλυση Θαλασσίων Κατασκευών

9. Κατασκευαστικές Μέθοδοι Θαλασσίων Κατασκευών

10. Επικινδυνότητα Θαλασσίων Κατασκευών 

11. Αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στην ανάπτυξη θαλασσίων κατασκευών

Η διδασκαλία των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων διεξήχθη ταυτόχρονα, και στα τρία Ιδρύματα, δια ζώσης και με σύγχρονη χρήση μεθόδων  τηλεδιάσκεψης. 

Η υλοποίηση δύο ακόμη κύκλων με καινούριους εκπαιδευόμενους, που είχαν αρχικώς προβλεφθεί αλλά και εγκριθεί από το Υπουργείο, δυστυχώς ανεστάλη, μετά τη δραστική περικοπή της χρηματοδότησης, για όλα τα Προγράμματα ΠΕΓΑ όπου συντονιστές ήταν τα κεντρικά πανεπιστήμια, ενώ διατηρήθηκαν μόνο αυτά που συντονίζονταν από περιφερειακά πανεπιστήμια. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι πως το Πρόγραμμα θα συνεχισθεί στο μέλλον δεδομένου ότι παρέχει σύγχρονη/ εξειδικευμένη γνώση σε ποικίλα γνωστικά πεδία του σχεδιασμού, της μελέτης, της κατασκευής και της εγκατάστασης θαλασσίων έργων, τα οποία εξυπηρετούν ποικίλες ανάγκες αλλά κυρίως τον ενεργειακό τομέα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί το κέντρο όχι μόνο του εγχώριου αλλά και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012