Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Aπονομή του Χρυσού Μεταλλίου και του Διπλώματος του Ακαδημαϊκού, στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη

Στις 10 Ιουλίου 2014, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης και  Audencia Nantes School of Management) εξελέγη ως Ακαδημαϊκός για 2η φορά, σε λιγότερο από δύο χρόνια, στην Ιστορική Ακαδημία των Διδακτόρων της Ισπανίας.

Η απονομή του Χρυσού Μεταλλίου και του Διπλώματος του Ακαδημαϊκού στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, έλαβε μέρος στα πλαίσια πανηγυρικής συνεδρίασης για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων  από την επίσημη δημιουργία της Βασιλικής Ακαδημίας των Διδακτόρων, ενώ από τον Καθηγητή δόθηκε ομιλία  με το θέμα " Αξιολόγησης δανείων χωρών με πολυκριτήρια μεθοδολογία".

Το 2013, ο Καθηγητής, εξελέγη Ακαδημαϊκός της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας.

Ιστορικά Στοιχεία για την Βασιλική Ακαδημία των Διδακτόρων (ΙΣΠΑΝΙΑ) 1914-2014

Οι προσπάθειες ίδρυσής της ξεκίνησαν από τον μεσαίωνα όταν η Ισπανική Κυβέρνηση όρισε ένα Συμβούλιο 100 Σοφών το οποίο θα ασχολούνταν με την σύνταξη νόμων για το ναυτικό δίκαιο και το εμπόριο στην περιοχή της Βαρκελώνης. Μετά από πολλές προσπάθειες  το 1914, το Συμβούλιο των Σοφών μετονομάσθηκε σε Βασιλική Ακαδημία των Διδακτόρων με έδρα  την Βαρκελώνη. 

Η Ακαδημία είχε μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα για την εποχή της σε σημείο που ο SM Alfonso XIII δέχτηκε να προεδρεύσει στην πανηγυρική συνεδρίαση Prom 1919 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, ενώ κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Δημοκρατίας  είχε μια σύντομη ζωή και σχεδόν εξαφανίστηκε με τον Εμφύλιο Πόλεμο. 

Ξαναϊδρύθηκε το 1943, έχοντας μεγάλη προοπτική, υπό την προεδρία του Δρ. Guillem de Benavent, ο οποίος κατείχε την θέση του μέχρι το θάνατό του το 1963. Μετά τον διαδέχθηκε ο Δρ. Jordi Xifra Heras, όπου επί των ημερών του πέρασαν από το Tribuna τα μεγαλύτερα ονόματα στον πολιτισμό και την επιστήμη της εποχής του. 

Tο 1977 την προεδρία ανέλαβε ο Δρ. Lluís Dolcet, ο οποίος συνέχισε έξοχα το έργο των προκατόχων του στην Ακαδημία. 

Εγκατέλειψε την προεδρία το 1988, λόγω της προβλημάτων υγείας και προχωρημένης ηλικίας, και έτσι πρόεδρος εξελέγη ο Δρ. Joseph Casajuana. Ενώ το 2012 αναλαμβάνει την προεδρία ο Δρ. Alfredo Rocafort Nicolau. 

Το 1989 έγινε μια μεγάλη επανίδρυση της Ακαδημίας, πιο συγκεκριμένα στις 13 Μαρτίου, η ακαδημαϊκή κοινότητα έγινε αναγνωρισμένη οντότητα δημοσίου δικαίου ως «Academia de Doctores» και στις 2 Οκτωβρίου, απονεμήθηκε ο τίτλος της “Real” στον βασιλιά Juan Carlos I, και από τότε ονομάστηκε «Royal Academia de Doctores».Ενώ το 1992 ο Βασιλιάς Juan Carlos και η βασίλισσά Σοφία προέδρευσαν στο Μέγαρο Μουσικής σε μια επίσημη ακαδημαϊκή συνεδρία στις 10 Δεκεμβρίου 1992.

Η Βασιλική Ακαδημία αποτελείται από 100 ακαδημαϊκούς, διαιρεμένους  σε πέντε τμήματα: Επιστημών Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πειραματικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Από την επανίδρυση της έχει δημοσιεύσει 67 διδακτορικές δημοσιεύσεις.

Η ιστοσελίδα της Βασιλικής Ακαδημίας των Διδακτόρων

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012