Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στις πρώτες θέσεις κατάταξης του JORS

Από αριστερά: οι Καθηγητές Μιχάλης Δούμπος και Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Το διεθνές περιοδικό Journal of Operational Research Society της Βρετανικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, δημοσίευσε στις 22/06/2020 βιβλιογραφικό άρθρο των Adiel Teixeira de Almeida-Filho, Diogo Ferreira de Lima Silva & Luciano Ferreira για τη συμβολή της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων στη Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση.

Η σχετική έρευνα περιλαμβάνει κατάταξη (metrics) συγγραφέων επιστημονικών εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο Πολλαπλά Κριτήρια και Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση, με τους Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη και Μιχάλη Δούμπο, Καθηγητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Eργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης) του Πολυτεχνείου Κρήτης, να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας.

Συνολικά 1394 συγγραφείς αναφέρονται στις 657 δημοσιεύσεις που αναλύθηκαν. Το εργαλείο Bibliometrix R-Tool χρησιμοποιήθηκε για την απήχηση (impact) των συγγραφέων, με τα σχετικά αποτελέσματα να φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα για τους κύριους συγγραφείς των δημοσιεύσεων. Οι μετρήσεις του πίνακα περιλαμβάνουν τον αριθμό των δημοσιεύσεων, το σύνολο των ετεροαναφορών (citations), τους δείκτες h-index, g-index και m-index, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναλύθηκαν.

Το JORS θεωρείται μέσα στα 10 πρώτα περιοδικά στον κόσμο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και αποτελεί σημείο αναφοράς για ερευνητές της μαθηματικής επιστήμης και του επιστημονικού μάνατζμεντ.

Συγγραφέαςh_indexg_indexm_indexΕτεροαναφορές [citations]Aριθμός ΔημοσιεύσεωνPY_start

 ZOPOUNIDIS C

16250.762632262000

 DOUMPOS M

14190.667460192000

 TZENG GH

12141.000642142009

 MEHLAWAT MK

8110.615305112008

 FERREIRA FAF

9100.900191102011

 SHEN KY

8101.143204102014

 GUPTA P

790.53827292008

 BILBAO TEROL A

680.40014382006

 PEREZ GLADISH B

680.40013882006

 XIDONAS P

680.50012982009

 ARENAS PARRA M

570.41716672009

 DINCER H

570.6255772013

 LIAGKOURAS K

570.55615272012

 MAVROTAS G

670.50012872009

 METAXIOTIS K

570.55615272012

 SANTOS SP

770.70013872011

 WANKE P

571.0007272016
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012