Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη

Aπό αριστερά: Σ. Σοφιανός, Ι. Μαλανδράκης, Ν. Καλογερής, Ε. Διαμαντόπουλος

Στις 25/02/2019 κατέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας

Προγραμματική Σύμβαση που αφορά το έργο «Αποκατάσταση της Γέφυρας του Ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» υπεγράφη στις 17 Νοεμβρίου 2020. Από τα συμβαλλόμενα μέρη που μετέχουν στην εν λόγω Σύμβαση, υπέγραψαν και παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νικόλαος Καλογερής, ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου-Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κ. Σπυρίδωνας Σοφιανός.

Στη σύμβαση μετέχουν επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Η λίθινη Γέφυρα στον ποταμό Κερίτη, στην περιοχή Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά, κτίστηκε το 1908 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά, αλλά και ιστορικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής. Η γέφυρα έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟΑ ως νεότερο μνημείο και περιλαμβάνεται στον διαρκή κατάλογο κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας ως «αξιόλογο δείγμα ειδικού τεχνικού έργου των αρχών του 20ου αιώνα, που συνδυάζει άριστη γνώση της τεχνικής κατασκευών και υψηλή αισθητική αντίληψη» (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/1644/44519/27.08.1998, ΦΕΚ 1052/Β΄/12.10.1998). Στις 25 Φεβρουαρίου 2019 κατέρρευσε κατά το μεγαλύτερο μέρος της, λόγω πρωτοφανούς πλημμύρας του ποταμού. Λόγω της αναγνωρισμένης μοναδικότητας της ιστορικής Γέφυρας Κερίτη επιβάλλεται η αποκατάστασή της στην προ της κατάρρευσης μορφή.

Λόγω του μνημειακού χαρακτήρα της γέφυρας, και της εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας του έργου αποκατάστασής της σε ότι αφορά στα επιστημονικά, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων που υπέγραψαν την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση θα είναι συνεχής και η αρτιότητα υλοποίησής της θα παρακολουθείται από εννεαμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης αποκατάσταση, η προστασία από τη διάβρωση του ποταμού και η ανάδειξη της Γέφυρας του ποταμού Κερίτη. Μετά την παράδοση του έργου η γέφυρα θα ενταχθεί στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της Κρήτης, συντελώντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, αποτελώντας σημαντικό πόλο έλξης για τη γνωριμία του τόπου και της ιστορίας του.

Αντικείμενα της Προγραμματικής Σύμβασης είναι:

  1. η υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών άρσης της ετοιμορροπίας, που περιλαμβάνουν τις εργασίες για τη διατήρηση-αποκατάσταση του εναπομείναντος τμήματος της γέφυρας, την αποτύπωση του μνημείου και της παθολογίας του, τον έλεγχο και την παρακολούθησή του (ρωγμές), την ενίσχυση των πρανών εκατέρωθεν του δυτικού ακρόβαθρου, την στερέωση της δυτικής καμάρας του σωζόμενου μεσόβαθρου με έλεγχο και ενίσχυση της θεμελίωσής του, την τοπική διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού, καθώς και όλα τα μέτρα προστασίας του εναπομείναντος τμήματος, και
  2. η ωρίμανση και υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό εργασιών.

Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 8.000.000 € και η συνολική διάρκειά της 42 μήνες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012