Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Αλέξανδρος Στεφανάκης αρχισυντάκτης σε νέο επιστημονικό περιοδικό του Springer-Nature

Το νέο επιστημονικό περιοδικό

Ο Επίκ. Καθηγητής Aλέξανδρος Στεφανάκης

Ο γνωστός εκδοτικός οίκος Springer-Nature ανακοινώνει το νέο επιστημονικό περιοδικό "Circular Economy and Sustainability - CIES".  Στο περιοδικό αυτό καθήκοντα αρχισυντάκτη (Editor-in-Chief) έχει ο Επίκ. Καθηγητής Aλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μαζί του (Co-Editor-in-Chief) είναι και η Δρ Nikoleta Jones από το Cambridge University και ο Αναπ. Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το νέο επιστημονικό περιοδικό CIES είναι το πρώτο που καλύπτει το επίκαιρο και ανερχόμενο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας, φιλοδοξώντας να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία όπου θα επιτυγχάνονται οι αρχές της Βιωσιμότητας. Το CIES επικεντρώνει στην κυκλική οικονομία ως ένα ξεχωριστό, ολιστικό αντικείμενο και όχι απλά ως ένα τμήμα άλλων επιστημονικών πεδίων, παρουσιάζοντας μια νέα, ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση της κυκλική οικονομίας η οποία θα εκπληρώνει τους στόχους της βιωσιμότητας. Για πρώτη φορά, η κυκλική οικονομία και η βιωσιμότητα αντιμετωπίζονται ως συσχετιζόμενες και συμπληρωματικές έννοιες και όχι ως ξεχωριστά παραδείγματα.Το CIES φέρνει μια σύγχρονη άποψη προτείνοντας και εστιάζοντας στη διερεύνηση των συνεργειών, συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών που απαιτούνται όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για την επίλυση των ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, την επέκταση των τεχνολογικών ορίων και την υπερκέραση οικονομικών διαταραχών.

Η Συντακτική Επιτροπή του νέου περιοδικού έχει επιλεγεί προσεχτικά ώστε να σηματοδοτήσει την ποικιλομορφία που απαιτείται ώστε να αντικατοπτρίζει το ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, αντικειμένων και πεδίων που καλύπτει το αντικείμενο του περιοδικού. Περιλαμβάνει καταξιωμένους και ευρέως γνωστούς ειδικούς και καθηγητές από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου, που προέρχονται από 20 διαφορετικές χώρες και 4 ηπείρους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012