Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ημέρα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Πολυτεχνειούπολη

 

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO και το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, διοργάνωσε την Ημέρα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στα αμφιθέατρα Γ2.1 και Γ2.2 στην Πολυτεχνειούπολη.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης. Συγκεκριμένα είχε ως στόχο, να προσφέρει στους νέους, φοιτητές και αποφοίτους, μια ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με επαγγελματικά ενεργούς συναδέλφους και να γνωρίσουν πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον.

Απευθυνόταν στους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, αλλά και στους νέους διπλωματούχους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.

Η εκδήλωση περιελάμβανε μία κεντρική ομιλία και 30 παρουσιάσεις σταδιοδρομίας στους τομείς:

βιομηχανία, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες, εμπόριο, τουρισμός, ενέργεια και κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα και εταιρείες συμμετοχών, τράπεζες και χρημοτοοικονομικά, εκπαίδευση και έρευνα, συμβουλευτική επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση, 

από προσκεκλημένους ομιλητές – έμπειρους επαγγελματίες Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.

Ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://stadiodromia.pem.tuc.gr/el/archi/  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012