Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προβολή video για το έργο του Εργ. Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής στο πλαίσιο εκτόξευσης του Sentinel-6

Ο Καθηγητής Στυλιανός Μερτίκας

Στιγμιότυπα από το video

Στο πλαίσιο της εκτόξευσης του επιχειρησιακού δορυφόρου Sentinel-6 Michael Freilich στις 21 Νοεμβρίου 2020 [12:17 p.m. EST] από την Vandenberg Air Force Base στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ), προβλήθηκε βίντεο προς τιμήν του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής με διευθυντή τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Στυλιανό Μερτίκα, για το έργο της Μόνιμης Εγκατάστασης Σταθμού Βαθμονόμησης δορυφόρων (Permanent Facility for Altimetry Calibration) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) στη Δυτική Κρήτη και στη Γαύδο.

Παρακολουθείστε το video: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/11/Earth_from_Space_Crete

Η εκτόξευση του Sentinel-6: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/11/Copernicus_Sentinel-6_Michael_Freilich_liftoff_replay

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012