Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

ΕuChemS-DAC Sample Preparation Study Group: Προαγωγή σε Ομάδα Μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών με επικεφαλής την Ε. Ψυλλάκη

H Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών - Τομέας Αναλυτικής Χημείας (European Chemical Society - Division of Analytical Chemistry - ΕuChemS-DAC), που αποτελείται από εκπροσώπους των Ενώσεων Χημείας του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προήγαγε ομόφωνα την ομάδα δράσης «Προετοιμασία Δειγμάτων» (Sample Preparation Task Force) σε Ομάδα Μελέτης (Sample Preparation Study Group).

Επικεφαλής της Ομάδας Μελέτης είναι η Έλια ΨυλλάκηΚαθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι Ομάδες Μελέτης είναι αφιερωμένες σε σημαντικά θέματα, ιδιαίτερης σημασίας για την EuChemS-DAC και η «Προετοιμασία Δειγμάτων» είναι πλέον μια από τις οκτώ επιλεγμένες Ομάδες Μελέτης του Τομέα Αναλυτικής Χημείας.

Η ΕuChemS-DAC Sample Preparation Study Group έλαβε από τη Γενική Συνέλευση ιδιαίτερη μνεία για τις δραστηριότητές της μιας και μόλις μετά από ένα χρόνο λειτουργίας διαθέτει μέλη από 27 διαφορετικές χώρες και έχει στηρίξει 26 δημοσιεύσεις και 10 ειδικές εκδόσεις στα πιο γνωστά επιστημονικά περιοδικά του τομέα. Έχει επίσης επιμεληθεί τη διοργάνωση ενός Εντατικού Σεμιναρίου και συνεργάζεται με δυο από τα πιο γνωστά περιοδικά γενικού περιεχομένου αναλυτικής χημείας για τη δημοσίευση άρθρων με απόψεις από τα μέλη της. Το 2021 θα διεξαχθεί διαδικτυακά το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του τομέα, ενώ έχει αποφασιστεί ότι το 2021 είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη των Τεχνολογιών Προετοιμασίας Δειγμάτων με Πράσινες Τεχνικές (Green Sample Preparation).

Μετά την προαγωγή από τη Γενική Συνέλευση, η Πρόεδρος του EuChemS-DAC Professor Slavica Razic προσχώρησε τιμητικά ως μέλος της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής του ΕuChemS-DAC Sample Preparation Study Group.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012