Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθ. Γ. Σταυρουλάκης στην επιμέλεια νέας έκδοσης για την αλληλεπίδραση και τον έλεγχο Ρευστών-Στερεών-Ακουστικής

Εκδίδεται από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer βιβλίο με τίτλο "Fluid-Structure-Sound Interactions and Control" για την αλληλεπίδραση και τον έλεγχο Ρευστών-Στερεών-Ακουστικής.

Η έκδοση περιλαμβάνει τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου FSSIC 2019 | 5th Symposium on Fluid-Structure-Sound Interactions and Control (27-30 August 2019)  που διοργανώθηκε στα Χανιά με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθ. Γ. Ε. Σταυρουλάκης, Δρ. Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ). 

Στην ομάδα επιμέλειας της έκδοσης είναι ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Γεώργιος Σταυρουλάκης. Στους συγγραφείς του βιβλίου περιλαμβάνονται οι συνεργάτες του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δρ. Γεώργιος Ταϊρίδης και Δρ. Αλίκη Μουράντοβα-Κονταδάκη.

Το βιβλίο αποτελεί μια μοναδική συλλογή πρόσφατων εξελίξεων στους σημαντικούς επιστημονικούς τομείς της αλληλεπίδρασης ρευστού-κατασκευής, ακουστικής και ελέγχου, οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της βιομηχανίας σε σχέση με το σχεδιασμό νέων εφαρμογών. Είναι το επόμενο μιας σειράς βιβλίων που παρήχθησαν σε προηγούμενα συνέδρια, όπως ο τόμος που εκδόθηκε από τον Springer το 2018, μετά από το 4ο συνέδριο της σειράς FSSIC. Το βιβλίο είναι μοναδικό, συγκρινόμενο με αντίστοιχα στη βιβλιογραφία, διότι αντιμετωπίζει τα θέματα με συμπληρωματικό τρόπο και με αυτό τον τρόπο διευκολύνει την αλληλεπίδραση και τη γόνιμη διασταύρωση ιδεών και τεχνικών.

Περισσότερα για την νέα έκδοση.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012