Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διπλή Βράβευση για τον Καθ. Αντώνη Βαφείδη και το Εργαστήριό του

Για την εξαιρετική προσφορά του στην Βαλκανική Γεωφυσική Εταιρεία και για την ερευνητική αριστεία στην επιστήμη της Γεωφυσικής, βραβεύτηκε στο 11ο Συνέδριο της Βαλκανικής Γεωφυσικής Εταιρείας, το οποίο διοργανώθηκε από τη Ρουμανική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής και διεξήχθη διαδικτυακά από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2021, ο Καθηγητής Αντώνης Βαφείδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο ίδιο συνέδριο, η ανακοίνωση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) με τίτλο "GPR data migration velocity estimation using a local diffraction multi-focusing criterion" και συγγραφείς τους N. Economou, J. Brintakis, N. Andronikidis, G. Kritikakis, E. Kokkinou, N. Papadopoulos, N. Kourgialas and A. Vafidis, έλαβε το βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο συνέδριο.

Στην παραπάνω ανακοίνωση στο συνέδριο παρουσιάσθηκε μέρος της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "DEFICIT Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών".

Στο πρόγραμμα DEFICIT, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (RIS-3), εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμμετέχουν οι φορείς ΕΛΓΟ Δήμητρα (συντονιστής), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012