Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διάκριση Υποδομής Πολυτεχνείου από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υποδομών Υπολογιστικού Νέφους FIWARE Lab

Το  Εργαστήριο Προγραμματισμού & Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Mηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετέχει με τη δική του υποδομή (με την ονομασία 'Crete Node') στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υποδομών Υπολογιστικού Νέφους  με την ονομασία FIWARE Lab που  υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα XIFI (https://www.fi-xifi.eu/home.html). 

Το FIWARE Lab αποτελείται προς το παρόν από 19 κόμβους στην Ευρώπη και μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες  υλοποιήσεις εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις του μελλοντικού Internet (Future Internet). Η υποδομή του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του Εργαστηρίου από Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά έργα και έχει υποστηριχθεί από το προσωπικό του εργαστηρίου σε συνεργασία με το προσωπικό της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής  του Πολυτεχνείου.

Πρόσφατα, το 'Crete Node' έλαβε μέρος  στο Πρόγραμμα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης του FIWARE Lab και απέσπασε πιστοποίηση επιπέδου SILVER, πληρώντας στα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια που ετέθησαν για την υποδομή του. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012