Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

ICASSP 2015 Best Student Paper Award για τη Σχολή ΗΜΜΥ

Το βραβείο ICASSP 2015 Best Student Paper Award, έλαβε η εργασία με τίτλο "Noncoherent sequence detection of orthogonally modulated signals in flat fading with log-linear complexity" και συγγραφείς τους διδακτορικούς φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πάνο Αλεβίζο και Γιάννη Φούντζουλα και τους Αναπληρωτές Καθηγητές Γεώργιο Ν. Καρυστινό και Άγγελο Μπλέτσα.

Πέραν του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο διεξαγωγής του συνεδρίου IEEE ICASSP 2015, δόθηκαν άλλα τρία βραβεία «Best Student Paper Award», στο École Polytechnique Fédérale de Lausanne-EPFL (Ελβετία), στο University of Minnesota (HΠΑ) και στο TU Delft (Ολλανδία).

Το συνέδριο IEEE ICASSP είναι το κορυφαίο διεθνές συνέδριο στην Επεξεργασία Σήματος, με περίπου 3000 submitted papers ετησίως. Στην δημοσίευση της Σχολής ΗΜΜΥ, αναπτύσσεται ένας αλγόριθμος πολυπλοκότητας O(N logN) για βέλτιστη τυφλή ανίχνευση δεδομένων διαμορφωμένων με FSK (frequency-shift keying). Η FSK χρησιμοποιείται κυρίως σε επικοινωνία ασθενούς διαύλου (π.χ. underwater communications). Μέχρι σήμερα, η βέλτιστη τυφλή ανίχνευση FSK γινόταν (θεωρητικά) με πολυπλοκότητα O(2^N). 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012