Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Η Καθ. Αίθρα Μαριά στη Διαδικτυακή Ημερίδα «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός»

Η Καθ. Αίθρα Μαριά της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει σε διαδικτυακή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 στις 17:30 με τίτλο «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός».

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ), την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Η εισήγηση της κας Μαριά έχει ως θέμα «Το τοπίο στη διεθνή και εθνική έννομη τάξη».

Σκοπός της ημερίδας είναι η επαναφορά της συζήτησης για την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο ενόψει και της εκπόνησης των Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και λοιπών χωρικών σχεδίων της πρόσφατης νομοθεσίας καθώς και των τυχόν νέων ή υπό αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση-πρόγραμμα. Ο σύνδεσμος εγγραφής ΖΟΟΜ είναι:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mFWd4Z2HTcaREiTLG2XzJw

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012