Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρώτο βραβείο για φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μία ακόμη πρωτιά για τη Σχολή των Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Οι πεμπτοετείς φοιτητές της Σχολής Δημήτριος Σκαρλάτος, Γεώργιος Μαντάκος, και Αθανάσιος Στρατικόπουλος πήραν την πρώτη θέση και το αντίστοιχο βραβείο σε πανευρωπαϊκό σχεδιαστικό διαγωνισμό με τεχνολογία επί τόπου επαναπρογραμματιζόμενης λογικής (FPGA - Field Programmable Gate Array) στην κατηγορία "πλέον εντυπωσιακή χρήση κυκλωμάτων FPGA".

Ο διαγωνισμός Europe-Wide Design Contest προκηρύχθηκε από την εταιρεία ALTERA και ήταν ανοικτός σε φοιτητές όλων των βαθμίδων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Η σχεδίαση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης αφορά δημιουργία σε πραγματικό χρόνο από εικόνες που προσομοιάζουν με φλόγες και έχει τίτλο "A Real Time Fractal Flame Rendering". Η σχεδίαση έγινε με χρήση επαναληπτικών συναρτήσεων (είναι η κατηγορία συναρτήσεων  που χρησιμοποιούνται και στα γνωστά fractals) και εκπονήθηκε στο πλαίσιο προχωρημένου μαθήματος σε σχεδίαση με FPGAs  του 5ου έτους σπουδών, με την επίβλεψη του Καθ. Απόστολου Δόλλα.

Η απονομή του βραβείου αλλά και η επίδειξη του συστήματος θα γίνουν στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Porto της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του συνεδρίου 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications, του μεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου της επιστημονικής περιοχής FPGA.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012