Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διάκριση δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Transactions on Power Electronics

Η δημοσίευση των Επικ. Καθ. Ευτύχη Κουτρούλη (Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης) και Καθ. Frede Blaabjerg (Dept. of Energy Technology, Aalborg University, Denmark) “Design Optimization of Transformerless Grid-Connected PV Inverters Including Reliability, IEEE Transactions on Power Electronics, vol.28, no.1, pp.325-335, Jan. 2013”, έλαβε το δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας μεταξύ των 521 εργασιών που δημοσιεύθηκαν το 2013 στο υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό IEEE Transactions on Power Electronics. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012