Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διεθνής διάκριση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην 8η Biennale Αρχιτεκτονικής Τοπίου στη Βαρκελώνη

Στα πλαίσια της 8ης Biennale Αρχιτεκτονικής Τοπίου (8th European Landscape Biennial), που πραγματοποιήθηκε στις 25-27/10/2014 στη Βαρκελώνη και ανάμεσα σε 102 συμμετοχές από όλο τον κόσμο, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης πήρε τελική διεθνή κατάταξη στις, συνολικά, 13 Finalists Σχολών που ασχολούνται με την Αρχιτεκτονική Τοπίου.

Η συμμετοχή περιελάμβανε Διπλωματικές εργασίες Τοπίου και Φοιτητικά θέματα του 8ου εξαμήνου. 

Τελικός νικητής ανακηρύχθηκε το University of Toronto.

Δόθηκαν 3 μνείες: Roma Tre University, The Oslo School of Architecture and Design,Victoria University of Wellington-New Zealand και εννέα (9) finalistes: Cambridge Harvard University, Leibniz University Hannover, Pontifica Universidad Católica-Chile,Technical University of Crete, University College of Dublin, University of Ljubljana Biotechnical Faculty, University of New South Wales-Sydney, Universidad Politécnica de Catalunya, University of Washington.

Σρτο συνημμένο αρχείο (βλέπε τέλος σελίδας), θα βρείτε υλικό με την πλήρη συμμετοχή της Σχολής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012