Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Βραβείο Αριστείας & Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014


Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 5/12/2014, πραγματοποιήθηκε η απονομή Βραβείου Αριστείας 2014 στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μάρκο Παπαγεωργίου σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα Αυτόματου Ελέγχου, Βελτιστοποίησης και Εφαρμογών  και η απονομή Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014 στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Γεώργιο Καρατζά σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο.

Βραβείο Αριστείας 2014:http://www.tuc.gr/4829.html

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014:http://www.tuc.gr/5499.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012