Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

TRB Freeway Operations Committee Best Paper Award


Ο Καθ. Μάρκος Παπαγεωργίου (Πολυτεχνείο Κρήτης) παρέλαβε, στο όνομα όλων των συν-συγγραφέων, το Best 2014 Freeway Operations Paper Award από το Freeway Operations Committee του Transportation Research Board (TRB) για το άρθρο των Faulkner, L., Dekker, F., Gyles, D., Papamichail, I., Papageorgiou, M. “Evaluation of HERO coordinated ramp metering installation at the M1/M3 Freeway in Queensland, Australia”. Το άρθρο είχε παρουσιαστεί στο 93rd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., January 12-16, 2014, και πρόκειται να δημοσιευθεί στο Transportation Research Record. 

Στη φωτογραφία ο Καθ. Haitham Al-Deek, πρόεδρος του TRB AHB20 Paper Review Subcommittee, παραδίδει το Βραβείο στον Καθ. Μάρκο Παπαγεωργίου παρουσία του Dr. Jon Oberberger, προέδρου του TRB Freeway Operations Committee, κατά τη συνεδρίαση του Committee στις 13 Ιανουαρίου 2015.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012