Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

‘’Young Scientist’s Award’’-διάκριση εργασίας φοιτήτριας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η εργασία της τελειόφοιτης φοιτήτριας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κας Μαρτσέλας Κατανεβάκη με τίτλο ‘’Game Theory in water resources management’’, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Ανάλυση επικινδυνότητας και της εν εξελίξει διπλωματικής της εργασίας με συνεργάτες συγγραφείς τους Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη και Καθηγητή Γιώργο Καρατζά, επιλέχθηκε ανάμεσα σε εργασίες από όλη την Ευρώπη να επιβραβευτεί με υποτροφία ‘’Young Scientist’s Award’’ και να παρουσιαστεί στα πλαίσια της συνεδρίας ‘’Water Sciences Pop-Ups’’ του Διεθνούς συνεδρίου European Geosciences Union general assembly στη Βιέννη τον Απρίλιο του 2015 (http://www.egu2015.eu/). 

Η συνεδρία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Διεθνή κοινότητα ‘’Young Hydrologic Society’’ και έχει στόχο να δώσει βήμα σε νέους επιστήμονες να αναπτύξουν το όραμα τους σχετικά με την επιστήμη των υδατικών πόρων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012