Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σειρά διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA-PRO σε θέματα "Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής"

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΕURECA-PRO 'European University in the field of Responsible Consumption and Production' (RCP), παρουσιάζει την πρώτη σειρά - δωρεάν και on-line - διαλέξεων με εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές 7 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δεκατέσσερις (14) διαλέξεις στο επιστημονικό αντικείμενο της "Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής" αποσκοπούν σε μία εισαγωγική παρουσίαση και αρχική επισκόπηση των εξής θεματικών τομέων:

  • Sustainable Development Goals (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης)
  • European Union and Culture (Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτισμός)
  • Mining (Εξόρυξη)
  • Circular Economy (Κυκλική Οικονομία)
  • Sustainability and Energy Technologies (Τεχνολογίες Αειφορίας και Ενέργειας)
  • Materials (Υλικά)

Για εγγραφή ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://tu-freiberg.de/en/international/registration-lecture-series 

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι 14 διαλέξεις απευθύνονται σε φοιτητές, καθηγητές, επιστήμονες και ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και των 6 συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.


Η 1η διάλεξη με θέμα "Responsible consumption and responsible production: A new paradigm" και ομιλητή τον Professor Jan C. Bongaerts [TU Bergakademie Freiberg, Germany] πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2021 και ώρα 14.00-15.30 ώρα Ελλάδος.


Η 2η διάλεξη με θέμα "Responsible Mining Approach-Basics and Case Studies" και ομιλητή τον Professor Carsten Drebenstedt,  [TU Bergakademie Freiberg, Germany] πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14.00-15.30 ώρα Ελλάδος.


Η 3η διάλεξη με θέμα "Corporate Social Responsibility" και ομιλήτρια την Jill C. Deschner-Warner, [Lecturer, Industrial engineering department, Hochschule Mittweida, Germany] πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαίου 2021 και ώρα 14.00-15.30 ώρα Ελλάδος.


Η 4η διάλεξη με θέμα "Circular Economy" και ομιλητή τον Professor Krzysztof Pikon, [Silecian Univerisity of Technology, Poland] θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2021 και ώρα 8.00-9.30 ώρα Ελλάδος. 

 

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε στις διαλέξεις μας!

 

EURECA-PRO TUC Office
Κωνσταντίνα Φραγκεδάκη
dina <στο> mail.tuc.gr | 28210-37091

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012