Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ομιλία από τον κ. Αντώνη Λεντζάκη, με τίτλο "Time-dependent Partitioning of Urban Traffic Network into Homogeneous Regions"

Ο κος Αντώνης Λεντζάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, κάτοχος του ΜΔΕ στην Επιχειρησιακή Έρευνα από την Σχολή ΜΠΔ και υποψήφιος διδάκτορας στο Nanyang Technological University της Σινγκαπούρης,  έδωσε ομιλία με τίτλο "Time-dependent Partitioning of Urban Traffic Network into Homogeneous Regions", στις 7/7/2014 στην Σχολή ΜΠΔ.

Περίληψη της ομιλίας: 

Congestion in urban areas constitutes an important problem that affects people in explicit but also implicit ways. Current research literature on Urban Traffic Estimation has shown that homogeneous distribution of vehicle density along the links of urban traffic networks plays an important role in the derivation or even the existence of the so-called Urban-Scale Macroscopic Fundamental Diagram or MFD in short. This Urban-Scale MFD can provide information that facilitates the application of perimeter traffic control strategies. In this paper, we implement a partitioning of an urban road network into homogeneous regions based on historical traffic information. Using prior information, we make informed decisions about the selection of the region on which the urban road network is based on, as well as the particular time periods for which the partitioning is to be implemented. We make use of weighted k-means, k-harmonic means and normalized spectral clustering techniques to successfully partition the region into clusters defined by low link density variability, while ensuring that the resulting partitions are spatially cohesive.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012