Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Γιάννης Φίλης εξελέγη εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών EurASc

Ο Γιάννης Φίλης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξελέγη εταίρος (fellow) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών EurASc.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος οργανισμός και μια πλήρως ανεξάρτητη διεθνής ένωση διακεκριμένων ακαδημαϊκών. Αποσκοπεί στην αναγνώριση και εκλογή ως μελών της των καλύτερων Ευρωπαίων επιστημόνων με ευρωπαϊκό οραματισμό, ο οποίος υπερβαίνει εθνικά σύνορα στις επιλογές και τις δράσεις του. Οι στόχοι είναι η ενίσχυση της επιστήμης και της επιστημονικής συνεργασίας στην Ευρώπη και η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων των μελών μέσω της παροχής συμβουλών σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να αναβαθμιστούν η ευρωπαϊκή έρευνα, οι τεχνολογικές εφαρμογές και η κοινωνία συνολικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012