Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διεθνείς Διακρίσεις για το Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης

Σειρά διεθνών διακρίσεων για το Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΕΔΣΠ) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης:

 • Βραβείο Outstanding ITS Application Award από την IEEE Intelligent Transportation Systems Society στον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου και την ομάδα TRAMAN21 για την συνεισφορά τους στον τομέα "Vehicle Automation and Communication Systems and Applications". Το TRAMAN21 είναι ένα ERC Advanced Grant (2013-2018) που εκπονήθηκε στο ΕΔΣΠ. Το βραβείο παρέλαβε ο Aν. Kαθ. Ιωάννης Παπαμιχαήλ στη διάρκεια ειδικής τελετής στο πλαίσιο του συνεδρίου 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ​ Maui, Hawaii, USA, November 4-7, 2018.

  Παρακολουθήσετε το video παρουσίασης του έργου TRAMAN21:   youtube   download
   
 • Βραβείο 2nd Prize for Best PhD Dissertation Award 2018 από την IEEE Intelligent Transportation Systems Society για την Δρ. Μαρία Κοντορινάκη, διδάκτορα του ΕΔΣΠ και τώρα Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Μάλτας για τη διδακτορική διατριβή «Advanced Nonlinear Control Concepts for Freeway Traffic Networks». Το βραβείο απονεμήθηκε στο ίδιο ως άνω συνέδριο.

  Παρακολουθήστε το video παρουσίασης της διατριβής:   youtube   download
   
 • Το βραβείο 1st Prize for Best PhD Dissertation Award 2018 από την IEEE Intelligent Transportation Systems Society απονεμήθηκε στην Dr. Anahita Jamshidnejad από το Delft University of Technology (Ολλανδία). H Anahita Jamshidnejad είχε επισκεφτεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής το ΕΔΣΠ για δύο μήνες και ο Καθ. Μάρκος Παπαγεωργίου ήταν συνεπιβλέπων της διδακτορικής της διατριβής.
   
 • Ο Καθ. Μάρκος Παπαγεωργίου ανακηρύχθηκε Life Fellow του IEEE από την 1η Ιανουαρίου 2019.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012