Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές με τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης

H προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές είναι το αντικείμενο της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στην Πράξη ως εταίρος (Κύριος Δικαιούχος) μέσω του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, μαζί με το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), και την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (στην οποία ανήκει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης).

Βασικοί στόχοι της πράξης είναι:

 1. Αποτύπωση της ποιότητας του αέρα στο ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στο Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'.
 2. Γενετική ταυτοποίηση των μικροοργανισμών στις επικαθίσεις πάνω σε ευαίσθητα οργανικά υλικά.
 3. Ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου συνδεδεμένου στο διαδίκτυο (web based) με δυνατότητα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (σε πραγματικό χρόνο) της ποιότητας του αέρα σε χώρους μουσείων και καθορισμός της επικινδυνότητας τους στα οργανικά υλικά.
 4. Δημιουργία εκτενούς βάσης δεδομένων (εγκατεστημένη σε κεντρικό διακομιστή στο Πολυτεχνείο Κρήτης) που θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα συνεργαζόμενα μουσεία και σε άλλους επιλεγμένους χρήστες και η οποία θα βοηθήσει στη χάραξη στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.
   

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο Βυζαντινό Μουσείο στη Λευκωσία, στην οποία συμμετείχαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και παρουσίασαν οι:

 • Μιχάλης Λαζαρίδης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΠΕΡ, σε ομιλία με θέμα:
  «Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και επίδραση σε ευαίσθητα οργανικά υλικά»
 • Θόδωρος Γλυτσός, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής ΜΗΠΕΡ, σε ομιλία με θέμα:
  «Παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: Αποτελέσματα εντατικών μετρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων συνεχούς καταγραφής και έγκαιρης προειδοποίησης»

Η πράξη «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (Νοέμβριος 2017 - Απρίλιος 2020), συνολικού προϋπολογισμού €820.000, συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012