Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σε 7 πόλεις η Βραδιά Ερευνητή 2020, με το Πολυτεχνείο Κρήτης για τα Χανιά!

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις της μεγάλης, ανοικτής γιορτής της έρευνας, της Βραδιάς του Ερευνητή 2020, η οποία φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε ψηφιακά με πολύ μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών μέσω διαδικτύου. Η «Βραδιά του Ερευνητή» αφορά εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στοχεύουν στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμμετέχοντας υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τοποθετώντας την πόλη των Χανίων μεταξύ των 7 Ελληνικών πόλεων που εκπροσωπήθηκαν στη διοργάνωση, παρουσίασε κατά την διάρκεια της εβδομάδας 23-27 Νοεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας της Βραδιάς του Ερευνητή 2020 στην ενότητα «ΧΑΝΙΑ» και στην ενότητα βίντεο για «Μηχανική»ψηφιακό υλικό (βίντεο και κείμενα) από Εργαστήρια και Ερευνητικές Ομάδες.  

Οι 10 συμμετοχές που προετοιμάστηκαν από καθηγητές, επιστημονικό προσωπικό και φοιτητές του Ιδρύματος, ώστε να προβληθεί το ερευνητικό έργο του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο ευρύ κοινό ήταν:

Drones, δορυφόροι και παρακολούθηση της Γης (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος)
Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών | Ομάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων SenseLab

FPGAs, Υπολογιστικό Νέφος και Ασφάλεια (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Σωτήριος Ιωαννίδης)
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού

Νευρωνικά Δίκτυα στη Μηχανική (Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης

Μεταβαλλόμενα Ευφυή Περιβάλλοντα (Υπεύθυνος: Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης)
Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων

Παθητικό Radar με χρήση σταθμών FM (Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Μπλέτσας)
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Ψηφιακά Μέσα και Αρχιτεκτονική (Υπεύθυνος: Καθ. Παναγιώτης Παρθένιος)
Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων

Οπτο-ηλεκτρονική … ανιχνεύοντας τα μάτια (Υπεύθυνος: Καθ. Κωνσταντίνος Μπάλας)
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Ερευνώντας ιστορίες … Χημείας! (Υπεύθυνοι: Καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, ΕΔΙΠ Ρένια Γεωργιακάκη)
Εργαστήριο Αναλυτικής και ΠεριβαλλοντικήςΧημείας

Ανάγνωση Αισθητήρων Χωρίς Μπαταρία από Drone (Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Μπλέτσας)
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Ρομποτικό Ποδόσφαιρο με τους «Κουρήτες» (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης)
Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων | Ρομποτική Ομάδα «Κουρήτες»

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012