Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

O Kαθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης co-chair στο 5ο Σερβο-Ελληνικό Συμπόσιο Μηχανικής

Ο Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει οριστεί co-Chair της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Σερβο-Ελληνικού Συμποσίου Μηχανικής  με θέμα “Current and Future Trends in Mechanics”.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής, της οποίας Πρόεδρος είναι ο κ. Σταυρουλάκης και τη Σερβική Εταιρεία Μηχανικής με Πρόεδρο τον Καθηγητή Nenad Filipovic. Θα διεξαχθεί στην πόλη Kragujevac της Σερβίας, από 28 έως 30 Ιουνίου 2021, με δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως.

Το Συμπόσιο συνεχίζει την παράδοση των Σερβο-Ελληνικών Συμποσίων Μηχανικής που ξεκίνησαν να διοργανώνονται το 1990 με πρωτοβουλία των Professor Nicola Hajdin, Αντώνιου Κουνάδη, Ακαδημαϊκού και του Καθηγητή Ιωάννη Θ. Κατσικαδέλη. Οι συναντήσεις που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν τα έτη 1996, 2008 και 2011.

Περισσότερες πληροφορίες και για τη φετινή διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμποσίου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012