Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Τρεις καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων της Πληροφορικής στην Ελλάδα

Η 7η έκδοση [2021] της λίστας με τους Κορυφαίους Επιστήμονες της Επιστήμης της Πληροφορικής παρουσιάστηκε από τo portal Guide2Research. Η κατάταξη βασίζεται στους δείκτες, h-index, παραπομπές και αριθμό εγγράφων DBLP που έχουν συγκεντρωθεί έως τις 10 Μαΐου 2021.

Η λίστα που αφορά τους κορυφαίους επιστήμονες που συνδέονται με την Ελλάδα, περιλαμβάνει 57 επιστήμονες με h-index >=40 και 3 από αυτούς να συμπεριλαμβάνονται στην παγκόσμια κατάταξη. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης εκπροσωπείται με τρεις Καθηγητές, τον Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τον Μίνωα Γαροφαλάκη και τον Σωτήριο Ιωαννίδη, Καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

  • Το συνολικό άθροισμα των τιμών του H-index για κορυφαίους επιστήμονες στην Ελλάδα είναι 2840 με μέση τιμή του να είναι 49,82.
  • Το συνολικό άθροισμα για τις εκδόσεις DBPL για κορυφαίους επιστήμονες στην Ελλάδα είναι 11840 με μέση τιμή να είναι 207,72.
  • Η βιβλιογραφία της επιστήμης υπολογιστών DBLP παρέχει ανοιχτές βιβλιογραφικές πληροφορίες για μεγάλα επιστημονικά περιοδικά και εργασίες. Αρχικά δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Τρίερ το 1993, η DBLP λειτουργεί και αναπτύσσεται περαιτέρω από το Schloss Dagstuhl.
  • H χώρα που σχετίζεται με έναν μελετητή βασίζεται στο συνδεδεμένο ερευνητικό ίδρυμά του σύμφωνα με το Google Scholar και όχι στην πραγματική ιθαγένειά του.

Περισσότερες πληροφορίες

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012