Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Βραβεία Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια της Τελετής Απονομής Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Διδακτορικών Διπλωμάτων


Στα πλαίσια της τελετής απονομής Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2016 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία:

Βραβείο Αριστείας 2016


Το Βραβείο Αριστείας 2016 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά σε Καθηγητή του Ιδρύματος για τα ερευνητικά επιτεύγματα του. Ο τιμώμενος με το Βραβείο Αριστείας 2016, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό του κ. Ζοπουνίδη:

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της Σχολής  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι Editor in Chief επτά Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών στους τομείς Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων και Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι Μέλος δύο Ακαδημιών της Ισπανίας και Διακεκριμένος Καθηγητής ΄Έρευνας της Audencia Business School. Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας,  του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις μεταξύ των οποίων: (1) Το 2012 τιμήθηκε από την Ecole Superieure de Paris (Londres) για τη μακροχρόνια συνεισφορά του στον τομέα Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Λήψης Αποφάσεων. (2) Το  2013 του απενεμήθη το υψηλού κύρους βραβείο Edgeworth-Pareto από την Διεθνή Εταιρεία Πολυκριτήριας  Ανάλυσης Αποφάσεων. (3)Τα έτη 2015 και 2016 έλαβε τιμητικές διακρίσεις από το Audencia Business School και το ΜΑΙΧ. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο μέχρι στιγμής αποτελείται από 90 βιβλία που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους και πάνω από 450 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά. 

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2016


Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2016 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Μιχαήλ Γαλετάκη  σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό του κ. Γαλετάκη: Ο Μιχαήλ Γαλετάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έλαβε το δίπλωμα  του από το Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών το 1983, και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων, στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, την οποία ολοκλήρωσε το 1996. Το 2001 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ το 2005 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής και το 2012 Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου-Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική και έχει διδάξει τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συντονιστής ή ερευνητής και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια. Είναι επίσης μέλος συντακτικών επιτροπής και κριτής επιστημονικών περιοδικών και έχει συμμετάσχει στη επιστημονική ή οργανωτική επιτροπή διαφόρων συνεδρίων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Πανελλήνιου  Συλλόγου Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών καθώς και διαφόρων Ευρωπαϊκών επιστημονικών οργανισμών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο ορυκτών πρώτων υλών και προϊόντων τους (με έμφαση σε γαιάνθρακες και σε αδρανή και δομικά υλικά),  την εφαρμογή τεχνικών προσομοίωσης, στοχαστικών μεθόδων ανάλυσης, νευρωνικών δικτύων, ασαφούς ελέγχου και έμπειρων συστημάτων σε τομείς έρευνας, εκμετάλλευσης και ποιοτικού ελέγχου ορυκτών πόρων, την σχεδίαση και λειτουργική ανάλυση συστημάτων εκμετάλλευσης ορυκτών υλών, την υγιεινή και ασφάλεια σε μεταλλευτικά και τεχνικά έργα. 

Έπαινος Καινοτομίας και Εξωστρέφειας ΔΕΠ 2016


Ο Έπαινος Καινοτομίας και Εξωστρέφειας ΔΕΠ 2016 απονεμήθηκε στον  Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο για τις καινοτόμες εφαρμογές της ερευνητικής του ομάδας και τις διακρίσεις της σε σειρά διεθνών διαγωνισμών. Η απονομή του επαίνου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά την τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων. 

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό του κ. Παρτσινέβελου:

Ο  Παναγιώτης Παρτσινέβελος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα αντικείμενα Γεωπληροφορικής, δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και μη επανδρωμένων ιπτάμενων συστημάτων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έλαβε το διδακτορικό του στο τμήμα Spatial Informatics Engineering από το Πανεπιστήμιο του Maine, ως μέρος του Εθνικού Κέντρου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων των ΗΠΑ [National Center for Geographical Information and Analysis, USA] και του αναγνωρισμένου κέντρου αριστείας [NASA Center of Excellence] από τη NASA Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.), στον τομέα ∆ιερεύνησης Γνώσης ∆εδομένων. Πέραν του πολύπλευρου δημοσιευμένου έργου, των Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που έχει συντονίσει ή εργαστεί, έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και οργανισμούς σε αντικείμενα επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έξυπνων πόλεων, υπηρεσιών θέσης, καινοτομίας, κλπ. Ο κ. Παρτσινέβελος έχει ιδρύσει την ερευνητική ομάδα «Senselab» η οποία απασχολεί πάνω από 30 ερευνητές και φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων και έχει διακριθεί από παγκόσμιους οργανισμούς υψηλού κύρους και σε διάφορους επιστημονικούς τομείς: 2016 Ευρωπαϊκή εταιρεία Δορυφορικών Υπηρεσιών Θέσης (GSA) (1η θέση διεθνώς), 2016 Satellite Masters, Μαδρίτη (2η θέση μεταξύ 413 ομάδων), 2016 Drones for Good, Dubai, (1η θέση στην Ευρώπη, 3η στον κόσμο μεταξύ 1017 ομάδων), 2016 ESNC University Challenge (1η θέση διεθνώς), 2016 DJI Developer Challenge, 2015 International Copernicus Masters NCMA, Βερολίνο (1η θέση διεθνώς), 2015 MyGeoss - JRC Global Earth Observation System of Systems, Βρυξέλλες, 2015 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency), κλπ.

Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2016


Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2016 απονεμήθηκε στην κα. Αριάδνη Παντίδου μέλος Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού της έργου. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά. 

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό της κας. Παντίδου:

Η Αριάδνη Παντίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Απέκτησε πτυχίο Χημικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1997 εργάζεται στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας (ΒΕΕΒ) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, αρχικά με συμβάσεις ΠΔ407, και από το 2003 ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ).  Από το 1998 εως το 2008 δίδασκε τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και μέχρι  σήμερα διδάσκει  τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών. Υποστηρίζει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του εργαστηρίου στις διπλωματικές τους εργασίες. Προσφέρει τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα  που πραγματοποιούνται στο  εργαστήριο ΒΕΕΒ. Έχει βοηθήσει στην διοργάνωση και συμμετείχε στα Συνέδρια European  Bioremediation Conferences που πραγματοποιούνται στα Χανιά. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012