Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Ευ. Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής των Μηχανικών Περιβάλλοντος ανέλαβε Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Ο Ευάγγελος Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ανέλαβε ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στις 30 Απριλίου 2013. Ο κ. Παλαιολόγος εκλέχθηκε μη εκτελεστικός Αναπληρωτής Πρόεδρος.  Τα παραπάνω θα επικυρωθούν στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έχει οριστεί για τις 28 Ιουνίου 2013.

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012