Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθηγητής Στέλιος Μερτίκας, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος


Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Στέλιος Μερτίκας εξελέγη για 4 έτη, μετά από διεθνή πρόσκληση, ως μέλος του επιστημονικού συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (MAG: Mission Advisory Group).

Η επιστημονική αυτή ομάδα ηγείται των επιστημονικών θεμάτων της μελλοντικής δορυφορικής αποστολής αλτιμετρίας Sentinel-6/Jason-CS. Καλύπτει τα επιστημονικά αντικείμενα καθοδηγώντας την ESA μέχρι το στάδιο της εκτόξευσης του δορυφόρου Sentinel-6  (το 2020), αλλά και την ενεργοποίηση και την πλήρη λειτουργία όλων των οργάνων του στην τροχιά του. Η αποστολή αποτελεί συνεργασία ESA και NASA μαζί με NOAA (National Ocean and Atmospheric Administration, ΗΠΑ) και του ευρωπαϊκού Eumetsat. Η επιλογή των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι προσωπική (ad persona), με βάση την επιστημονική κατάρτιση και την ικανότητα των μελών των να παραδώσουν αξιόπιστες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες επιστημονικές συμβουλές στην ESA για την επιτυχία της διηπειρωτικής αυτής αποστολής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012