Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Αρχιτεκτονικός επανασχεδιασμός και παιδαγωγική αξιοποίηση - Διημερίδα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης
Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα στις 25 και 26 Μαΐου 2013, στα
Χανιά, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα:
«Αναδιαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος στα νηπιαγωγεία του ν. Ρεθύμνου:
Αρχιτεκτονικός επανασχεδιασμός και παιδαγωγική αξιοποίηση».

Σκοπός της Επιστημονικής Διημερίδας είναι η παρουσίαση και ενίσχυση του προβληματισμού που
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και εμπλουτισμού του
μαθησιακού σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και την παιδαγωγική του αξιοποίηση σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων.

H διημερίδα φέρνει κοντά αρχιτέκτονες, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές, προκειμένου να ορίσει και να αναθεωρήσει τις αντιλήψεις που συνδέουν τη μάθηση των παιδιών και τη διδασκαλία με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια αυτής θα παρουσιασθούν κριτικές θεωρήσεις, καθώς και εφαρμοσμένες πρακτικές αναδιαμόρφωσης του εσωτερικού και εξωτερικού σχολικού
περιβάλλοντος και θα διατυπωθούν προτάσεις με στόχο την αναζήτηση ενός πλαισίου στήριξης των
παιδιών, το οποίο θα διασφαλίζει την ποιότητα στην ανάπτυξη και τη μάθησή τους.

Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι η Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ και ο
Δημήτριος Γερμανός, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιστημονική Διημερίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα με τον
Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, Επίκουρο Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, στο kouggrinis<στο>isc.tuc.gr
και την Ευθυμία Γουργιώτου, Λέκτορα Π.Τ.Π.Ε., στο egourg<στο>yahoo.gr.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012