Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

O Καθηγητής Μάρκος Παπαγεωργίου ως διακεκριμένος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο


Ο κ. Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσεκλήθη ως διακεκριμένος ομιλητής (Distinguished Lecturer) στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων "Civil + Mineral Engineering Distinguished Lecture Series" στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. Η διάλεξη με τίτλο «Traffic Management for the 21st Century» δόθηκε  την 1η Φεβρουαρίου 2018 και με συμμετοχές περισσοτέρων των 100 ακροατών από Πανεπιστήμια, κρατικούς οργανισμούς και εταιρείες.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012