Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

9ο Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής


Η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.) σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το 9ο Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής. Το 9ο Διεθνές συνέδριο της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. διοργανώνεται στις 4-8 Ιουνίου 2018 στα Χανιά, με συνδιοργανωτές τους καθηγητές Μανώλη Παπαδρακάκη (ΕΜΠ), Πρόεδρο της ΕΛΕΤΥΜ και Γεώργιο Σταυρουλάκη (Πολυτεχνείο Κρήτης) αντιπρόεδρο αντίστοιχα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στελεχώνουν την επιστημονική επιτροπή. 

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://9gracm.tuc.gr  

Πληροφορίες για την ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.:

Η Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1991. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρίας Υπολογιστικής Μηχανικής (IACM - International Association of Computational Mechanics) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Υπολογιστικών Μεθόδων στις Υπολογιστικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες (ECCOMAS - European Community on Computational Methods in Applied Sciences). Σκοπός της Εταιρίας είναι η προαγωγή της επιστήμης της Υπολογιστικής Μηχανικής. Στην Υπολογιστική Μηχανική περιλαμβάνονται όλα τα ειδικότερα αντικείμενα αυτής κατά τα διεθνώς ισχύοντα, τα οποία συνδέονται και με την προσφορότερη χρήση των υπολογιστών και των αριθμητικών μεθόδων με στόχο την προώθηση της σύγχρονης συναφούς τεχνολογίας. Η ΕΛΕΤΥΜ (αγγλικά GRACM) οργανώνει ανα τριετία διεθνή συνέδρια τα οποία δίδουν τη δυνατότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ερευνητές να ανταλλάξουν απόψεις, να παρακολουθήσουν τις ομιλίες των επισκεπτών προσκεκλημένων ομιλητών και να  παρουσιάσουν την εργασία τους με ιδιαίτερα οικονομικούς όρους. Τα πρακτικά δημοσιεύονται ηλεκτρονικά σε αναγνωρισμένες, μέσω isbn εκδόσεις. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012