Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκλογή Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου και Δρ. Μαρίας Αϊβαλιώτη στο προεδρείο των Ομάδων Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού IWWG

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού IWWG (International Waste Working Group), που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στη Σαρδηνία της Ιταλίας, ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ευάγγελος Γιδαράκος εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος των υφιστάμενων Ομάδων Εργασίας (Task Groups) του Οργανισμού και η συνεργάτιδά του Δρ. Μαρία Αϊβαλιώτη Αντιπρόεδρος (IWWG News and Views).

Από αυτές τις νέες σημαντικές θέσεις του Προεδρείου, ο Καθηγητής Γιδαράκος και η Δρ. Αϊβαλιώτη αναμένεται να συντονίσουν διεπιστημονική έρευνα και εμπειρία σε διάφορα θέματα των Ομάδων Εργασίας της IWWG, καθώς και να συζητήσουν και να διαδώσουν σχετικά αποτελέσματα, διευρύνοντας τις συνεργασίες του Πολυτεχνείου Κρήτης με άλλα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Ήδη από το 2009 ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος υπήρξε πολύτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IWWG, καθώς και ηγέτης της Ομάδας Εργασίας IWWG για τη Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων του. Σημαντικότατη θεωρείται η καθιέρωση του ανά διετία Διεθνούς Συνεδρίου CRETE, που πραγματοποιείται πάντα στα Χανιά, έδρα του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπό τη συνδιοργάνωση του IWWG, συγκεντρώνοντας αναγνωρισμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. 

Ο Οργανισμός IWWG ιδρύθηκε το 2002 για να αποτελέσει φόρουμ για την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα και να ανταποκριθεί στην ανάγκη για διεθνή προώθηση και διάδοση νέων εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Παρέχει μια πνευματική πλατφόρμα για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ολοκληρωμένης και αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς επίσης και την προώθηση της πρακτικής επιστημονικής ανάπτυξης στον τομέα. Οι Ομάδες Εργασίας, που έχουν διαμορφωθεί με τη συμμετοχή αξιόλογων επιστημόνων, στόχο έχουν να συντονίσουν διεπιστημονική έρευνα και εμπειρία σε διάφορα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και να συζητήσουν και να διαδώσουν σχετικά αποτελέσματα. Ο Οργανισμός διαθέτει συνολικά 5 παραρτήματα παγκοσμίως, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ηπείρους, σε μια προσπάθεια ουσιαστικής και αποτελεσματικής διάδοσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012