Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέα έκδοση του έργου «ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» σε επιμέλεια της Αναπλ. Καθηγήτριας Ευπραξίας-Αίθρας Μαριά

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ η 4η έκδοση του βιβλίου ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (από το ΒΔ 3/15.12.1833 έως και τον Ν. 4519/2018 με κατ΄άρθρο νομολογία και βιβλιογραφία-αρθρογραφία) σε επιμέλεια της κυρίας Ευπραξίας-Αίθρας Μαριά, Αν. Καθηγήτριας Σχολής  Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρου.

Λίγα λόγια για την έκδοση:

Η παρούσα 4η έκδοση του έργου «ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» κρίθηκε επιβεβλημένη εν όψει των αλλεπάλληλων, σύνθετων και ιδιαίτερα σημαντικών νομοθετικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη στον χώρο του δικαίου προστασίας και διαχείρισης του δασικού πλούτου της χώρας μας. Το έργο αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη συλλογή διατάξεων δασικής νομοθεσίας και είναι ενημερωμένο και με τους πρόσφατους νόμους 4512/2018 (Α΄ 5/17.1.2018) και 4519/2018 (Α΄ 25/20.2.2018). 

Η παράθεση της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας με συστηματική κατάταξη του πλουσιότατου νομοθετικού υλικού  που ξεκινά από το 1833 και φθάνει έως σήμερα συμπληρώνεται από την κατ΄ άρθρο αναφορά των κυριότερων σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, των σημαντικότερων αποφάσεων των δικαστηρίων για θέματα δασών και δασικών εκτάσεων καθώς επίσης και από αντιπροσωπευτική σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, αποτελώντας έτσι έναν ιδιαίτερα σημαντικό και χρηστικό αρωγό στο πολύπλοκο έργο που αφορά την εφαρμογή των κανόνων δικαίου που διέπουν και ρυθμίζουν το δίκαιο των δασικών οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα σήμερα στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάρτησης των δασικών χαρτών, ζήτημα που επηρεάζει λόγω του χαρακτήρα τους ολόκληρη τη χώρα, η χρησιμότητα του παρόντος έργου είναι προφανής.

Η ύλη του έργου διαρθρώνεται σε δύο (2) κύρια Μέρη ως εξής: 

Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, το οποίο επιμερίζεται στις ενότητες: 

1. Δασικοί Κώδικες 

2. Συνταγματικές διατάξεις 

3. Εκτελεστικοί του Συντάγματος νόμοι και 

4. Λοιπές διατάξεις και 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, το οποίο διακρίνεται στις επιμέρους ενότητες: 

1. Έννοια δάσους

2. Δασικοί Χάρτες - Δασολόγιο 

3. Βοσκήσιμες γαίες 

4. Δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις 

5. Δασική προστασία 

5.1 Βιοποικιλότητα - Εθνικοί Δρυμοί 

5.2 Δασοπροστασία 

5.3 Επεμβάσεις - Παραχωρήσεις 

5.4 Αναδασώσεις

6. Δασική διαχείριση 

7. Διοικητική οργάνωση - Αρμοδιότητες 

7.1 Αρμοδιότητες Κεντρικής Διοίκησης

7.2 Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης

7.3 Αρμοδιότητες Αυτοδιοίκησης

7.4 Ειδικές διατάξεις Δασικού Προσωπικού

8. Δασική ιδιοκτησία 

8.1 Εθνική Νομοθεσία

8.2 Οθωμανική Νομοθεσίακαι 

9. Ποινικές κυρώσεις.

Το έργο αποτυπώνει τη μακρόχρονη νομοθετική και νομολογιακή διαδρομή του δασικού τομέα. Απευθύνεται σε νομικούς και μη, φιλοδοξώντας να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για την προστασία του δασικού μας πλούτου.

Συνεργασία: 

Αθανάσιος Σπ. Παπαθανασόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Περιβαλλοντική Πολιτική

4η έκδοση 

Ενημερωμένη με τους ν. 4512/2018 (Α΄ 5/17.1.2018) και ν. 4519/2018 (Α΄ 25/20.2.2018)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

σειρά: Ελληνική Νομοθεσία
σελ. 894, ISBN: 978-960-622-430-0

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012