Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Χρυσό βραβείο στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο BEWEΧMIN


Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο BEWEΧMIN (RFCS-CT-2015-00003) απονεμήθηκε το χρυσό βραβείο  από το περιοδικό ‘Investment Market’ της Πολωνίας (‘Rynek Inwestycji’) για τη σημαντική συμβολή του στην επίλυση προβλημάτων της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Το BEWEΧMIN, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Research Fund for Coal and Steel) και μεταλλευτικές εταιρείες, ασχολείται  με την ανάπτυξη μεθόδων για την βελτίωση της απόδοσης καδοφόρων εκσκαφέων που εξορύσσουν σκληρούς σχηματισμούς σε μεγάλα επιφανειακά ορυχεία. Στο BEWEXMIN συμμετέχουν 9 εταίροι από την Ευρωπαϊκή ένωση (3 Πανεπιστήμια, 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα και 3 εταιρείες).

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο BEWEXNIN με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Γαλετάκη, διευθυντή της ερευνητικής μονάδας «Έλεγχος Ποιότητας-Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική»  και με τον Καθηγητή Αντώνη Βαφείδη διευθυντή του εργαστηρίου «Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής». Η ερευνητική ομάδα πλαισιώνεται από τους συνεργάτες των εργαστηρίων, Ανθούλα Βασιλείου, Βασίλειο Δεληγιώργη, Αθανασία Σουλτανά, Γεώργιο Κρητικάκη, Νικόλαο Οικονόμου, Νικόλαο Ανδρονικίδη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012