Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Θερινό Σχολείο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (EURO PhD Summer School on MCDA/M) | 23 Ιουλίου – 3 Αυγούστου, 2018

Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και το Audencia Business School (Nantes, France), διοργάνωσαν στα Χανιά το Θερινό Σχολείο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (EURO PhD Summer School on MCDA/M). Το Θερινό Σχολείο φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, την περίοδο 23 Ιουλίου–3 Αυγούστου, 2018.

Το Θερινό Σχολείο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Association of European Operational Research Societies (EURO), της International Society on MCDM, και του EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding. Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να προωθήσει τις ιδέες, τη φιλοσοφία και τις εφαρμογές της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων σε υποψήφιους διδάκτορες. Το σχολείο έδωσε τους συμμετέχοντες νέους ερευνητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στις κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, να εξοικειωθούν με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού, και να αποκτήσουν εμπειρίες σε θέματα εφαρμογών σε διάφορα πεδία διοίκησης και μηχανικής. 

Το Θερινό Σχολείο παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διαλέξεις δόθηκαν από διακεκριμένους ερευνητές του χώρου της πολυκριτήριας ανάλυσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012