Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (Master in Business Administration (ΜΒΑ)) στις ακόλουθες ειδικεύσεις : 

  • Μάρκετινγκ
  • Χρηματοοικονομική, και
  • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

2. Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων" (Product Design and Manufacturing)

3. Διεθνές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας" (Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

4. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 

  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση
  • Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

5Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ 

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Σημαντικές ημερομηνίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2018

  • Ανακοίνωση επιλεγέντων: 19 Σεπτεμβρίου 2018
  • Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 19 - 21 Σεπτεμβρίου 2018
  • Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 24 Σεπτεμβρίου 2018
  • Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 28 Σεπτεμβρίου 2018
  • Έναρξη μαθημάτων: 8 Οκτωβρίου 2018

 
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών:
Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε
στη Γραμματεία: κα. Σταυρούλα Τσακανέλη, τηλ. +30 28210 37302

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--