Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Δημιουργία SPE Student Chapter στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων αποκτά SPE Student Chapter  και εγγράφεται επισήμως πλέον στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη!
Η SPE (Society of Petroleum Engineers) είναι η μεγαλύτερη  κοινότητα μηχανικών, επιστημόνων και επαγγελματιών σε παγκόσμιο επίπεδο, που ασχολούνται με την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 

Αποστολή της SPE είναι η συλλογή και η διάδοση τεχνικών γνώσεων σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων καθώς και συναφών τεχνολογιών προς όφελος της πετρελαϊκής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, παρέχοντας ευκαιρίες στους μηχανικούς και στους γεωεπιστήμονες για την βελτίωση της θεωρητικής, τεχνικής και  επαγγελματική τους επάρκεια.

 Η SPE μετρά 158.000 επαγγελματίες μέλη, τα οποία συμμετέχουν σε 203 sections σε 143 χώρες. Οι φοιτητές μέλη της ανέρχονται σε 73.000, κατανεμημένοι σε 382 student chapters σε όλο τον κόσμο. Οι ενεργοί φοιτητές-μέλη του Student Chapter έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε σεμινάρια και workshops με προσκεκλημένους διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου, έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, papers και περιοδικά, εκπτώσεις σε συνέδρια, συγγράματα και web seminars. Έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς, υποτροφίες και να συμμετέχουν e-mentoring πρoγράμματα.

Σύντομα θα διοργανωθεί  στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 1ο Orientation Day του TUC Student Chapter SPE, όπου θα δοθούν λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και τα προνόμια των φοιτητών μελών του Student Chapter.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012