Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ανοικτές Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, 12 και 19 Δεκεμβρίου 2018, Πολυτεχνειούπολη

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εναρμόνισης του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ανοικτές εκδηλώσεις στην Πολυτεχνειούπολη. Οι δύο επιμορφωτικές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία παροχής εκπαίδευσης, λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Blue Value με την οποία συνεργάζεται το Ίδρυμα σε θέματα συμμόρφωσης με τον κανονισμό και υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO).

1. Ενημέρωση Κοινότητας

Η εκδήλωση απευθύνεται προς όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας, τα οποία καλούνται να ενημερωθούν πάνω σε θέματα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης και της συζήτησης, θα γίνει αναφορά στις υποχρεώσεις των Υπευθύνων Επεξεργασίας Δεδομένων, τα δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων και σε πρακτικές "κοινής λογικής" για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της online, διαδικτυακής μας ζωής. Η ανοικτή ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρες 13:00-16:00 στο Αμφιθέατρο "Μανούσος Μανουσάκης" (Γ2.1). Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα βιντεοσκοπηθεί για να είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Εκπαίδευση Προσωπικού

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται στο προσωπικό του Ιδρύματος (διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και συμβασιούχους) και αφορά στην κατάρτισή τους σε θέματα τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: (α) Αλλαγές με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), (β) Πολιτικές και διαδικασίες του ιδρύματος, και (γ) Καλές πρακτικές κυβερνοασφάλειας. Είναι σημαντική η παρουσία του προσωπικού στην εκδήλωση αυτή, καθώς πρέπει να καταγραφεί ονομαστικά η παρακολούθηση της εκπαίδευσης στα παραπάνω θέματα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρες 13:00-16:00 στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου Επιστημών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012