Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Βιωματικό εργαστήριο Ρητορικής με τoν Alexander Roggenkamp στο Γλωσσικό Κέντρο

Ο Alexander Roggenkamp πρώην διευθυντής του Ενημερωτικού Κέντρου της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) Ελλάδος καλεσμένος του Γλωσσικού Κέντρου, παρουσίασε Βιωματικό εργαστήριο Ρητορικής, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018.

Στο εργαστήριο ο Alexander Roggenkamp προσεγγίζει βιωματικά μεθόδους και τεχνικές σωστής διαχείρισης της φωνής, της κίνησης και της στάσης του παρουσιαστή. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ άλλων βιωματικές τεχνικές, πρακτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Εξατομικευμένα ή και ομαδικά, εστιάζοντας κάθε φορά σε διαφορετικό τεχνικό θέμα ή στις τεχνικές ιδιαιτερότητες του καθενός, οι συμμετέχοντας είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν μέσα σε κλίμα θετικής ψυχολογίας. 

Το Βιωματικό εργαστήριο Ρητορικής πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών

Σύντομο βιογραφικό:
O Alexander Roggenkamp σπούδασε Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες και Αγγλική Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Westfälische Wilhelms-Universität Münster και Κύπρου, ενώ έχει κάνει και σπουδές Ρητορικής στα Πανεπιστήμια Ruhr-Universität Bochum και Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Από το 2011 έως το 2017 ήταν διευθυντής της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Σήμερα είναι εκπαιδευτικός σύμβουλος στην Ελληνογερμανική Αγωγή.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012