Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ίδρυση Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης 

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθ. Γιώργος Σταθάκης

O Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Καθ. Κώστας Φωτάκης

O Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

O Πρόεδρος του ΙΤΕ Καθ. κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

O κ. Ιωάννης Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

O κ. Ιωάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ ΑΕ

Το 8ο πλέον Ινστιτούτο του, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ), ιδρύει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το νέο Ινστιτούτο θα εδρεύει σε έκταση που έχει παραχωρήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά. Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στη Βουλή στις 17 Ιανουαρίου 2019.

Η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου Ινστιτούτου του κορυφαίου Ερευνητικού Ιδρύματος της Χώρας, πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2019, σε ανοιχτή τελετή που διοργανώθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Kαθ. Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Kαθ. Κώστας Φωτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Χανίων κ. Αναστάσιος Βάμβουκας. Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο κ. Ιωάννης Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ ΑΕ) και ο κ. Ιωάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ).

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΠΕ προσανατολίζονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

  • στην έρευνα για την εξεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
  • στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων, δηλαδή την εξόρυξη υδρογοναθράκων
  • στην προστασία του περιβάλλοντος

Κύριο σκοπό της δημιουργίας του «Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας» στο ΙΤΕ αποτελεί η ενσωμάτωση στο Ίδρυμα μίας νέας περιοχής ερευνητικού ενδιαφέροντος, ζωτικής σημασίας για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα. Βασικοί τομείς της ερευνητικής του δραστηριότητας θα είναι η ανίχνευση, ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και εποπτείας της εξόρυξης, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της διάθεσης των υδρογονανθράκων, δραστηριότητες σημαντικές για τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες, με ιδιαίτερο οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Η επιλογή της έδρας του Ινστιτούτου σε χώρους που έχει παραχωρήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, θα δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η γνώση, η εμπειρία και οι υποδομές στην επιστήμη του πετρελαίου που ήδη υφίστανται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνδυασμό με τη γνώση που έχει συσσωρευτεί στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ στην Πάτρα, όπου τα τελευταία 35 χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες με διεθνή αναγνώριση, τόσο στην εξόρυξη υδρογονανθράκων όσο και σε τεχνολογίες αποκατάστασης υπεδάφους ρυπασμένου με πετρελαιοειδή, αλλά και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παράλληλα, υπάρχει συνάφεια και με την έρευνα που γίνεται στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου διεξάγονται μελέτες στους τομείς της διατήρησης των οικοσυστημάτων και των συνεπειών που μπορεί να έχει στο περιβάλλον η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.

Η ανάπτυξη του νέου αυτού Ινστιτούτου πρόκειται να λειτουργήσει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της πετρελαϊκής έρευνας στην Ελλάδα, μέσω της καλλιέργειας νέων συνεργειών με όλες τις σχετικές με την πετρελαϊκή έρευνα δομές σε Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Φιλοδοξεί δε να συμβάλει στην αναστροφή της διαρροής εγκεφάλων (brain drain), αποτελώντας σημαντικό πόλο έλξης νέων επιστημόνων (Ελλήνων και μη) από το εξωτερικό.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ Καθ. κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, «Η ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ αποτελεί πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας με ιδιαίτερο ερευνητικό, οικονομικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και για ολόκληρη τη Χώρα. Θα δώσει δε σημαντική δυναμική στην έρευνα που αφορά τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, και την αξιοποίηση ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης».

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, δήλωσε: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσβλέπει στη συνεργασία με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας για την εκτέλεση κοινών ερευνητικών έργων, την από κοινού εκπόνηση διδακτορικών, μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών και στην πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και υπηρεσίες. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση προς χρήση στο ΙΤΕ έκτασης 35 στρεμμάτων της Πολυτεχνειούπολης, με σκοπό την ανέγερση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου. Επιπρόσθετα, με την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου και έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκαταστάσεών του, θα διαθέσει έναν κατάλληλο χώρο 250 τ.μ. για την έναρξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του».

 

Παρακολουθήστε το βίντεο της εκδήλωσης

 

Δείτε την ανακοίνωση της εκδήλωσης

 

Ακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις και ρεπορτάζ από τον ηλεκτρονικό τύπο:

Ομιλία Γ. Σταθάκη σε εκδήλωση για την ίδρυση Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 21/01/2019

Ανακοίνωση ίδρυσης Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 21/01/2019 

Το ΙΤΕ Ιδρύει Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας
ΙΤΕ, 21/01/2019

Ανακοινώθηκε η ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (video)
Νέα TV, 21/01/2019 

Φωτάκης: Ιδρύθηκε Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά
Πρώτο Θέμα, 21/01/2019

Στόχοι και προοπτικές από την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας
hania.news, 21/01/2019

Ινστιτούτο Πετρλαϊκών Ερευνών στο ΙΤΕ
ΕΡΤ, 21/01/2019

Χανιά: Ιδρύθηκε και επίσημα το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας
Εφημερίδα Συντακτών, 21/01/2019

Ανοίγει νέες προοπτικές η ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας
kriti24.gr, 21/01/2019

Επίσημη πρώτη στα Χανιά για το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας
flashnews.gr, 21/01/2019

Επίσημες ανακοινώσεις για το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά
Χανιώτικα Νέα, 21/01/2019

Το νέο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ Κρήτης είναι γεγονός
neakriti.gr, 21/01/2019

Σταθάκης και Φωτάκης ανακοίνωσαν την ίδρυση Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά: Τι θα κάνει – Πότε θα λειτουργήσει
zarpanews.gr, 21/01/2019

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012