Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διαδραστικό σεμινάριο "Communicating Across Borders" από την Δρ. Ειρήνη Δασκαλάκη

Στις 17 Απριλίου 2019 από τις 13:00 έως τις 14:30 το Γλωσσικό Κέντρο θα φιλοξενήσει ένα διαδραστικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από την Δρ. Ειρήνη Δασκαλάκη με τίτλο «Communicating Across Borders». Στόχος του διαδραστικού σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν μια βαθύτερη εκτίμηση του πολιτισμού και ιδιαίτερα των διαπολιτισμικών διαφορών, καθώς και πρακτικές αρχές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών.

Αυτό το εργαστήριο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνους τους φοιτητές που σκοπεύουν να πάνε στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ή να εργαστούν. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κα Anne McKay στο Γλωσσικό Κέντρο για πληροφορίες εγγραφής. Απαιτείται Επίπεδο Αγγλικών C1 για συμμετοχή στο εργαστήριο.

Σύντομο βιογραφικό:
Η Δρ. Ειρήνη Δασκαλάκη είναι σύμβουλος, ερευνητής και εκπαιδευτής που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών, στην παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στη διδασκαλία, στη διεξαγωγή έρευνας και στη διαμόρφωση ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών. Συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και ΜΚΟ. Το έργο της επικεντρώνεται σε τομείς που σχετίζονται με την ποικιλομορφία και την ένταξη, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη διαπολιτισμική διαχείριση. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του CIM (Cyprus Institute of Marketing) στην Κυπριακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ερευνητικός συντονιστής της Young SIETAR (Young Society for Intercultural Education, Training and Research). Είναι απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜΑ) από το Πανεπιστήμιο Central Lancashire και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Είναι επίσης ιδρυτής του συνεδρίου Cultures, το οποίο επικεντρώνεται σε μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την ποικιλομορφία, τις γλώσσες, την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012