Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Δεύτερο ERC Advanced Grant για τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου

Όπως ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), η πρόταση TrafficFluid του Καθηγητή Μάρκου Παπαγεωργίου, είναι μία από της 222 προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα επιστημονικά πεδία στο πλαίσιο του ERC-2018-ADG (ERC Advanced Investigator Grants). Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο TrafficFluid είναι το μοναδικό που θα χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το ERC χρηματοδοτεί έργο του Καθ. Παπαγεωργίου με ERC Advanced Grant, με πρώτη, αυτή της χρηματοδότησης του έργου TRAMAN21 (2013-2018).

Μερικά στοιχεία για το έργο TrafficFluid παρουσιάζονται παρακάτω:

Project Title: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic

Project Acronym: TrafficFluid

Project Short Description: Traffic congestion is a serious threat for the economic and social life of modern societies as well as for the environment, which calls for drastic and radical solutions. The project puts forward an utterly original idea that leads to a novel paradigm for vehicular traffic in the era of connected and automated vehicles (CAVs). TrafficFluid combines lane-free traffic with vehicle nudging to provide, for the first time since the automobile invention, the unprecedented possibility to design (rather than merely describe or model) the traffic flow characteristics in an optimal way, i.e. to engineer the future CAV traffic flow as an efficient artificial fluid. To this end, the project will develop and deliver the necessary vehicle movement strategies for various road infrastructures (motorways and urban roads), along with microscopic and macroscopic simulators and traffic management actions.

Project Duration: 5 years

Project Budget: 2.495.500 €

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012