Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέα έκδοση με τίτλο ‘’Spatiotemporal Analysis of Extreme Hydrological Events’’

Κυκλοφόρησε νέα έκδοση του εκδοτικού οίκου ELSEVIER, με τίτλο ‘’Spatiotemporal Analysis of Extreme Hydrological Events’’ σε επιμέλεια των, Gerald Corzo (Ερευνητικό Ινστιτούτο UNESCO-IHE Delft) και Εμμανουήλ Βαρουχάκη (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης).

Περίληψη
Η χωροχρονική ανάλυση  δεδομένων και η γεωστατιστική βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας στις μέρες μας και η επίδραση τους αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Σε αυτό το βιβλίο διερευνούμε στατιστικά στοιχεία και ιδιότητες χωρικά και χρονικά κατανεμημένων μεταβλητών, παρουσιάζουμε και εφαρμόζουμε χωροχρονική γεωστατιστική ανάλυση και ακολουθούμε την τάση για τη βελτίωση της εκτίμησης της επικινδυνότητας και τη διαχείριση ακραίων υδρολογικών φαινομένων. Η έντονη μεταβλητότητα των υδρολογικών γεγονότων απαιτούν νέες προσεγγίσεις χωροχρονικής και γεωστατιστικής ανάλυσης για την εκτίμηση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση τους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012