Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ημερίδα με τίτλο 'Contaminated Soil and Groundwater Remediation Technologies' | 9 Μαΐου 2019 | Πολυτεχνειούπολη

Tην Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρες 09.30-14.00, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο 'Contaminated Soil and Groundwater Remediation Technologies' στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΤΑΝΙΑ. στην Πολυτεχενειούπολη (Κτήριο Κ2, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Το έργο TANIA (ΤreAting contamination through NanoremedIAtion) ανήκει στην οικογένεια των προγραμμάτων Interreg Europe, και επικεφαλής Εταίρος είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Empolese Valdelsa (ΙΤ). Στο έργο συμμετέχουν εκτός της Περιφέρειας Κρήτης άλλοι επτά (7) εταίροι από Γαλλία, Φινλανδία και Ουγγαρία.

Η ημερίδα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, και 2 ομιλίες από μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  • “Petroleum Contaminated Soil and Groundwater Remediation Technologies”,  Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος
  • “Methodology for the Exploration, Evaluation and Restoration of Uncontrollably Industrial and Hazardous Waste Contaminated Sites / Facilities in Greece”, Δρ. Μαρία Αιβαλιώτη.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο Κ2 της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Πολυτεχενειούπολη.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012