Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εργαστήρια Γερμανικής Γλώσσας με τον Robin Breit M.A. του Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Ο καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Robin Breit M.A. του Πανεπιστημίου Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn θα είναι καλεσμένος στα τμήματα αρχαρίων Γερμανικής Γλώσσας του Γλωσσικού Κέντρου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:
- Δευτέρα 13.5.2019 / 12.00-14.00
- Τρίτη 14.5.2019 / 14.00-16.00 &
- Πέμπτη 16.5.2019 / 14.00-16.00.  

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε φοιτητές με γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου A1-A2 (CEF).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Ο Robin Breit διδάσκει στη Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Σπούδασε Ιαπωνολογία, Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και πολιτικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια Universität Trier, Rollins College in Winter Park - Florida και στο Sophia University στο Τόκιο Ιαπωνίας. Από το 2010 έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Universität Trier, Universität Heidelberg, Technische Hochschule Köln. Το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 δίδαξε το σεμινάριο-μάθημα «Διδακτική της Γερμανικής ως δεύτερη και ξένη Γλώσσα» και συμμετείχε στο project «εποπτευόμενη αυτόνομη μάθηση».Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς: Τρίτη Ξένη Γλώσσα και Διδασκαλία Πολυγλωσσίας, Αυτόνομη Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας, Εκπόνηση Γραπτών Επιστημονικών Εργασιών και Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012