Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

«Συντεταγμένες», το 2ο τεύχος του περιοδικού του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στο «κέντρο» της Πολυτεχνειούπολης, 35ο 31’ 45’’ Βόρεια, 24ο 04’ 07’’ Ανατολικά, συντάσσουμε το 2ο τεύχος του περιοδικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, θέλοντας να «μεταδώσουμε» σημαντικά, νέα που συνέβησαν το τελευταίο εξάμηνο, εντός και εκτός συντεταγμένων!

Σημαντικές συνεργασίες, η αριστεία και οι διακρίσεις μελών του Ιδρύματος, η έρευνα, αλλά και η τέχνη, είναι μερικά από τα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε στις «Συντεταγμένες»!

Διαβάστε το δεύτερο τεύχος ή κατεβάστε το σε μορφή PDF.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012