Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

20PoA: 20 Χρόνια από το Τίμημα της Αναρχίας | 2-5 Ιουλίου 2019 | Πολυτεχνειούπολη

Μια επιστημονική-εορταστική συνάντηση για να τιμήσει τα 20 χρόνια από τη δημοσίευση ενός εξαιρετικά σημαντικού ερευνητικού αποτελέσματος σχετικά με την παιγνιοθεωρητική έννοια του “Τιμήματος της Αναρχίας” (The Price of Anarchy) των Κουτσουπιά-Παπαδημητρίου ( Koutsoupias, Elias; Papadimitriou, Christos (May 2009), "Worst-case Equilibria", Computer Science Review, 3 (2) : 65–69), με τη συμμετοχή περί των 60 διακεκριμένων Επιστημόνων από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναi οι:
Giorgos Christodoulou, University of Liverpool
Elias Koutsoupias, University of Oxford
Christos Papadimitriou, Columbia University
Tim Roughgarden, Columbia University
Eva TardosCornell University

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://20poa.github.io/ 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012